WGA Eigenrisicodragen

relatiebeheer@vszassuradeuren.nl

Binnen 5 werkdagen reactie

088 488 4000

Bereikbaar van 8:30u tot 17:30u.

De kosten voor een zieke werknemer achtervolgen de werkgever 12 jaar en kunnen hierdoor fors oplopen. De adviseur speelt een belangrijke rol in het verzorgen van het beste advies wat leidt tot grip hierop. Grip realiseer je door te kiezen voor een private oplossing en actief met de werkgever te sturen op het verlagen van de schadelast. Onze producten zijn uniek en kunnen op maat worden samengesteld passend bij de risico’s die de werkgever wil en kan nemen. De dienstverlening die wij aanbieden is inclusief en levert aantoonbaar betere resultaten dan andere dienstverleners en het UWV. Wij bieden u hiermee als adviseur een onderscheidende propositie en hiermee ook unieke positie in de markt.

Verzekeringsoplossingen

VSZ heeft de filosofie dat de werkgever bij WGA eigenrisicodragen alleen de risico’s moet verzekeren die men niet zelf kan of wil dragen. Wij bieden hierin twee oplossingen aan:

 • een 100% dekking en
 • de unieke optie Deels Verzekerd.

Bij Deels Verzekerd kan men kiezen uit 25%, 50% of 75%. Dit levert niet alleen een gunstige verzekeringspremie op. Wie zelf financieel betrokken blijft, wordt automatisch geprikkeld om samen actief aan de slag te gaan. Een betere en succesvolle samenwerking is immers in het belang van alle partijen.

Unieke tools voor u als adviseur

Wij willen u als adviseur graag ondersteunen. Zowel bij het advies wat u uitbrengt als wanneer een verzekering loopt. Ons Deels Verzekerd product biedt u dus een prima kans om u op de markt te onderscheiden en de werkgever maatwerk te bieden. Unieke tools kunnen u verder ondersteunen in het adviestraject. De Quick Scan rekent de kosten van alle opties van uw advies door, hierin ook Deels Verzekerd. Een dashboardrapportage biedt u ieder kwartaal inzicht in de schadelast van uw portefeuille en van de individuele contracten. Hiermee kunt u uw rol als adviseur goed vervullen.

Quick Scan

Om de totale periode van 12 jaar ziekteverzuim op macro niveau te kunnen volgen kunt u periodiek een Quick Scan maken. Deze scan geeft de volgende inzichten:

 • De totale kosten van de werkgever voor de loondoorbetalingsperiode, van het ZW-risico en WGA-risico;
 • Inzicht in mogelijkheden tot verlaging van deze kosten;
 • Het investeringsbudget wat hiervoor nodig is;
 • Het effect hiervan op de verschillende verzekeringsoplossingen (100% en Deels Verzekerd);
 • De gevolgen van alle keuzes voor de belangrijkste balansposities (nettowinst, liquiditeit en eigen vermogen).

Wij stellen u deze Quick Scan kosteloos ter beschikking.

Dashboardrapportage

Ook stellen wij ieder kwartaal aan u een dashboardrapportage ter beschikking. Hierin kunt u samen nauwgezet volgen hoe het contract zich qua schadelast ontwikkelt. Op basis hiervan bent u in staat om gerichte stappen te zetten in het verlagen van de kosten voor het WGA-risico.

 

Met een positieve aanpak WGA-schade voorkomen en beperken

Wij weten als geen ander dat bij het voorkomen en beperken van WGA schade alleen duurzaam resultaat telt. Daarom stimuleert onze dienstverlener mensen op een positieve manier om weer aan het werk te gaan. Met een helder uitgangspunt: werk is altijd de beste sociale zekerheid. Een uitkering kan soms noodzakelijk zijn. Uiteindelijk zijn (ex-) werknemers beter af als ze zoveel mogelijk zélf in hun inkomen kunnen voorzien.

Dienstverlening WGA en Ziektewet door topspecialisten

VSZ maakt onderdeel uit van de Acture Groep. Een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Eén onderdeel van deze groep is ActivaSZ. Bij al onze WGA-oplossingen wordt de dienstverlening door hen uitgevoerd. Zij zijn in staat zowel de ziektebegeleiding en re-integratie als de uitbetaling van uitkeringen te verzorgen. Dankzij onze korte lijnen en gezamenlijke innovatiekracht realiseren wij voor u een maximaal resultaat.

De voordelen van deze Verzekering WGA Eigenrisicodragen op een rijtje

 • De werkgever neemt zelf de financiële regie, maar heeft geen last van de operationele en administratieve verplichtingen die bij WGA eigenrisicodragen horen.
 • Men heeft de mogelijkheid tot optimale schadelastbeheersing door continue inzicht in de WGA instroomrisico’s door preventieve interventies
 • Alle kosten in de WGA-periode zijn gedekt volgens het gekozen verzekeringspercentage.
 • De werkgever heeft geen omkijken naar de uitbetaling van de uitkeringen: die verzorgen wij, inclusief alle administratie.
 • Direct kostenvoordeel voor de werkgever en verbetering van de cash flowpositie
 • Unieke instrumenten ter ondersteuning van uw advies.

Interessant voor uw klant en interesse om samen aan de slag te gaan? Onze accountmanager gaat graag met u in gesprek. Maak een afspraak of bel met:

Marco Reekers, m.reekers@vszassuradeuren.nl, 06-20409423

André Hackmann, a.hackmann@vszassuradeuren.nl, 06-11218723

Overig