WGA Deels Verzekerd

relatiebeheer@vszassuradeuren.nl

Binnen 5 werkdagen reactie

088 488 4000

Bereikbaar van 8:30u tot 17:30u.

De kosten voor een zieke werknemer achtervolgen de werkgever 12 jaar en kunnen hierdoor fors oplopen. De adviseur speelt een belangrijke rol in het verzorgen van het beste advies wat leidt tot grip hierop. Grip realiseer je door te kiezen voor een private oplossing en actief met de werkgever te sturen op het verlagen van de schadelast. Onze producten zijn uniek en kunnen op maat worden samengesteld passend bij de risico’s die de werkgever wil en kan nemen. De dienstverlening die wij aanbieden is inclusief en levert aantoonbaar betere resultaten dan andere dienstverleners en het UWV. Wij bieden u hiermee als adviseur een onderscheidende propositie en hiermee ook unieke positie in de markt.

WGA Deels Verzekerd biedt het beste van twee werelden

Hoe zien de voordelen van Deels Verzekerd er precies uit?

 • De werkgever bespaart direct op verzekeringskosten;
 • Dit verbetert gelijk de cashflowpositie;
 • Een positief effect in schadelastbeheersing verhoogt ook nog het jaarlijkse bedrijfsresultaat.

Bij Deels Verzekerd blijft de werkgever direct financieel betrokken bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit zorgt voor een prikkel tot gezamenlijke inspanning. Deze betrokkenheid en prikkel zorgen voor de genoemde grote financiële voordelen.

Unieke tools voor u als adviseur

Wij willen u als adviseur graag ondersteunen. Zowel bij het advies wat u uitbrengt als wanneer een verzekering loopt. Ons Deels Verzekerd product biedt u dus een prima kans om u op de markt te onderscheiden en de werkgever maatwerk te bieden. Unieke tools kunnen u verder ondersteunen in het adviestraject. De Quick Scan rekent de kosten van alle opties van uw advies door, hierin ook Deels Verzekerd. Een dashboardrapportage biedt u ieder kwartaal inzicht in de schadelast van uw portefeuille en van de individuele contracten. Hiermee kunt u uw rol als adviseur goed vervullen.

Quick Scan

Om de totale periode van 12 jaar ziekteverzuim op macro niveau te kunnen volgen kunnen wij periodiek een Quick Scan maken. Deze scan geeft de volgende inzichten:

 • De totale kosten voor de werkgever van de loondoorbetalingsperiode, het ZW-risico en WGA-risico;
 • Inzicht in mogelijkheden tot verlaging van deze kosten;
 • Het investeringsbudget wat hiervoor nodig is;
 • Het effect hiervan op de verschillende verzekeringsoplossingen (100% en Deels Verzekerd);
 • De gevolgen van alle keuzes voor de belangrijkste balansposities (nettowinst, liquiditeit en eigen vermogen).

Deze Quick Scan wordt aan u als adviseur kosteloos ter beschikking gesteld.

Dashboardrapportage

Ook stellen wij de adviseur ieder kwartaal een dashboardrapportage ter beschikking. Hierin kunt u samen nauwgezet volgen hoe het contract zich qua schadelast ontwikkelt. Op basis hiervan bent u in staat om te adviseren in gerichte stappen in het verlagen van de kosten voor het WGA-risico.

Uitvoering WGA en Ziektewet door topspecialisten

VSZ maakt onderdeel uit van de Acture Groep. Een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Hierdoor profiteert de werkgever altijd van uitvoering door topspecialisten. Bij onze WGA-oplossingen zijn dat ActivaSZ (alle werkgevers, met uitzondering van de Uitzendbedrijven) en Acture (voor de Uitzendbedrijven). Zij zijn in staat zowel de ziektebegeleiding en re-integratie, als de uitbetaling van uitkeringen te verzorgen. Dankzij onze korte lijnen en gezamenlijke innovatiekracht kunnen we u en de werkgever maximaal ontzorgen.

 

De voordelen van WGA Deels Verzekerd op een rijtje

 • De werkgever neemt zelf de financiële regie, maar heeft geen last van de operationele en administratieve verplichtingen die bij WGA eigenrisicodragen horen.
 • Mogelijkheid tot optimale schadelastbeheersing door continue inzicht in de WGA instroomrisico’s door preventieve interventies
 • Alle kosten in de WGA-periode zijn gedekt volgens het gekozen verzekeringspercentage.
 • De werkgever heeft geen omkijken naar de uitbetaling van de uitkeringen: die regelen wij voor u, inclusief alle administratie.
 • Direct kostenvoordeel voor de werkgever en verbetering van de cash flowpositie
 • Unieke instrumenten ter ondersteuning van het advies en bemiddelingstraject.

Interessant voor uw klant en interesse om samen aan de slag te gaan? Onze accountmanager gaat graag met u in gesprek. Maak een afspraak of bel met:

Marco Reekers, m.reekers@vszassuradeuren.nl, 06-20409423

André Hackmann, a.hackmann@vszassuradeuren.nl, 06-11218723

Overig