Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen WGA

De WGA ERD (Deels Verzekerd) sluit u af bij een adviseur
De WGA ERD (Deels Verzekerd) sluit u af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Deze  kan inschatten wat goed werkt voor uw bedrijf en uw medewerkers.

 1. Als eigenrisicodrager houdt u zelf de touwtjes in handen 
  Is uw zieke medewerker na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt? Dan blijft u voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor deze medewerker als u eigenrisicodrager voor de WGA bent. Zo bent u verplicht om wijzigingen in de situatie van uw medewerker door te geven. En u blijft verantwoordelijk voor zijn re-integratie. 
 2. Als eigenrisicodrager houdt u beter grip op je kosten voor arbeidsongeschiktheid
  Elke instromer in de WGA binnen uw bedrijf kan rekenen op de ondersteuning van onze casemanagers. Samen met de medewerker kijken we welke stappen gezet kunnen worden om te re-integreren naar een andere functie. Ook controleren we of uw medewerker de juiste arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van UWV heeft gekregen. Zo zorgen we er samen voor dat de kosten van het eigenrisicodragerschap beheersbaar blijven. Dat heeft weer een positief effect op de premie.

De eerste 2 jaar kunt u uw zieke medewerker verzekeren met een verzuimverzekering. De daaropvolgende jaren tot jaar 12 verzekert u met een WGA ERD (Deels Verzekerd). Wij ondersteunen u dan bij de re-integratie van uw medewerker. We zorgen er dan voor dat iedereen doet wat zij moeten doen om uw medewerker indien mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Dit kunt u verwachten:

 • Wij nemen de betaling van het UWV over van de WGA-uitkering
 • Onze casemanagers verzorgen deskundige begeleiding en advies bij re-integratie en preventie.
 • Wij verzorgen een eventuele herbeoordeling en maken bezwaar tegen een WIA-beschikking

Bij Deels Verzekeren kiest u voor een eigen risico. U kunt kiezen voor de volgende percentages aan eigen risico: 25%/50% en 75%. Als u bijvoorbeeld kiest voor een eigen risico van 25% dan wordt 75% van de uitkering door de verzekeraar betaald en 25% hiervan wordt bij u in rekening gebracht. Ook voor de kosten van dienstverlening geldt dezelfde verdeelsleutel. U blijft wel genieten van alle overige voordelen van een 100% dekking.

Goed om te weten over de WGA ERD (Deels Verzekerd)

 • Sluit u een WGA ERD (Deels Verzekerd)? Dan kiest u ervoor om eigen risicodrager te zijn voor de WGA. In dat geval vragen we u ook eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Hierdoor houdt u beter grip op de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerkers die uit dienst zijn en voldoet u aan de eisen die de wet stelt wanneer u eigenrisicodrager bent. Zo weten we zeker dat er alles aan gedaan is om deze ex-medewerkers optimaal te begeleiden en indien mogelijk weer aan het werk te krijgen.
 • De WGA-­uitkering die wij in het begin altijd betalen is een WGA­-loongerelateerde uitkering. Daarna volgt een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering WGA. 
 • We vergoeden ook de wettelijke verplichte premies die u niet kunt inhouden op de uitkering.
 • U kunt tot het maximale WIA ­loon verzekeren.
 • De AOW-­leeftijd geldt als maximale eindleeftijd.
 • We kijken graag hoe we echt kunnen helpen. We starten direct onze begeleiding als u uw medewerker ziek hebt gemeld.

De premie is een percentage van de verzekerde loonsom, eventueel inclusief werkgeverslasten. Om de premie voor deze verzekering vast te stellen kijken we naar:

 • het aantal medewerkers en hun leeftijden
 • het aantal medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband
 • het (maximum) verzekerd loon van uw medewerkers
 • het soort werk van uw medewerkers
 • het gemiddelde aantal medewerkers met een WIA-uitkering in de sector waar onder uw bedrijf valt
 • het aantal medewerkers in uw onderneming dat in de 3 afgelopen jaren een WIA-uitkering kreeg
 • de (verwachte) AOW-leeftijd van uw medewerkers

Een onafhankelijk adviseur kan u adviseren over deze WGA ERD (Deels Verzekerd) en voor u de premie berekenen.

In deze gevallen betalen we niet of minder uit:

 • als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot
 • bij fraude
 • als u als werkgever schuldig bent aan de arbeidsongeschiktheid van de medewerker 

Veelgestelde vragen Ziektewet

De ZW ERD sluit je af bij een adviseur
De ZW ERD sluit je af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Deze kan inschatten wat goed werkt voor jouw bedrijf en je medewerkers.

Arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die bij u uit dienst treden, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Ook voormalige werknemers die binnen 28 dagen ziek worden, nadat de arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd is beëindigd, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen.

U kunt ervoor kiezen om uit het publieke bestel te stappen. In dit geval kunt u het financiële risico overdragen aan ons en staan wij garant. Samen met u gaan we aan de slag om uw ex-werknemer te re-integreren. Dit heeft tot gevolg dat u meer grip houdt en daardoor beter uw kosten kan beheersen.

Het eigenrisicodragerschap Ziektewet kunt u volledig uitbesteden. Wat betekent volledige uitbesteding? De verzuimbegeleiding, de bepaling van recht, hoogte en duur, de verloning en de uitbetaling van de Ziektewetuitkering worden door ons uitgevoerd. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ook het financiële risico van de uitkering af te dekken. Dit kan door een verzekering af te sluiten.

De Ziektewet eigenrisicodragersverzekering dekt de kosten van Ziektewet uitkeringen

gedurende maximaal twee jaar.

VSZ Assuradeuren

Wil je meer weten over ons? Ga dan naar onze over ons pagina.

Over ons