Verzuimverzekering

relatiebeheer@vszassuradeuren.nl

Binnen 5 werkdagen reactie

088 488 4000

Bereikbaar van 8:30u tot 17:30u.

VSZ introduceert een verzuimverzekering om de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar af te dekken. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om een integrale oplossing aan te bieden. Vanaf de eerste ziektedag tot en met het twaalfde ziektejaar.

Uniek: óók ‘Deels Verzekerd’

Naast een 100% conventionele verzekeringsoplossing is het, in navolging van onze ZW- en WGA eigenrisicodragen oplossingen, ook mogelijk om voor relaties met een hogere loonsom het risico deels met 25%, 50% of 75% te verzekeren.

Hoe werkt de Verzuimverzekering Deels Verzekerd? 

 • Met de Verzuimverzekering Deels Verzekerd heeft uw relatie een eigen risico dat uitgedrukt is in een percentage van de uitkering. 
 • Bij de Verzuimverzekering Deels Verzekerd valt niet het volledige risico onder de verzekering, uw relatie krijgt het verzekerde deel van de loondoorbetaling vergoed vanuit deze verzekering.


Voorbeeld

Eén van de werknemers wordt ziek en er is gekozen voor een verzuimverzekering met een eigen risicopercentage van 25%. Nadat de werknemer langer ziek is dan het aantal gekozen wachtdagen (én er is vastgesteld dat u voor de werknemer recht heeft op een vergoeding), blijft u het loon doorbetalen, maar krijgt u 75% van het verzekerde loon (en evt. meeverzekerde werkgeverslasten) vergoed vanuit de verzekering.

Welke bedrijven komen voor deze verzekering in aanmerking

Dit is afhankelijk van de loonsom van de onderneming:

 • 25% deels verzekerd vanaf een loonsom van € 375.000
 • 50% deels verzekerd vanaf een loonsom van € 750.000
 • 75% deels verzekerd vanaf een loonsom van € 1.500.000

Iedere bij VSZ voor verzuim verzekerde werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één van  de door VSZ geselecteerde, gecertificeerde arbodiensten.


Iedere bij VSZ voor verzuim verzekerde werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één van de door VSZ geselecteerde, gecertificeerde arbodiensten.
 
 


Arbodienstverlening Conventionele dekking (100%) 

Indien er wordt gekozen voor een conventionele dekking, dan heeft uw relatie de keuze uit een aantal gecertificeerde arbodiensten (zie onze website en ons digitale portaal). Heeft uw relatie al een contract met één van deze arbodiensten? Dan hoeft u niets te doen. Heeft uw relatie nog geen contract met één van deze arbodiensten, dan is uw relatie zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de dienstverlening bij de desbetreffende arbodienst, het doorgeven van ziekmeldingen, wijzigingen etc.

In principe dient uw relatie op de ingangsdatum van de verzuimverzekering een contract te hebben met één van de door ons geselecteerde arbodiensten. Mocht dat niet mogelijk zijn dan dient uw relatie binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzuimverzekering een contract af te sluiten met een arbodienst waarmee we samenwerken.

 Arbodienstverlening Deels Verzekerd

Indien uw relatie kiest voor de Verzuimverzekering Deels Verzekerd, dan is het verplicht de arbodienstverlening af te nemen bij ArdoSZ. In principe dient u op de ingangsdatum van de ziekteverzuimverzekering een contract te hebben bij ArdoSZ. Mocht dat niet mogelijk zijn dan dient uw relatie binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzekering een contract af te sluiten met ArdoSZ.

Bekijk hier een video over ArdoSZ

Re-integratiebudget 

VSZ vergoedt de kosten voor re-integratie van een werknemer tot een maximum van:

 • € 4.000, indien het arbocontract is afgesloten bij ArdoSZ
 • € 2.000, indien het arbocontract is afgesloten bij één van de door VSZ geselecteerde
  arbodiensten
 
Voordelen ArdoSZ
 • Poortwachtergarantie (indien adviezen ArdoSZ opgevolgd). 
 • Eén online portaal voor de verzuimmelding bij VSZ en ArdoSZ. Mogelijkheid om te koppelen met de bekendste salarispakketten. 
 • Optimale schadelastbeheersing door middel van een échte integrale verzuimoplossing. Van de eerste verzuimdag tot en met het twaalfde ziektejaar. 
 • Pro actieve benadering van verzuim door ervaren casemanagers. 
 • Unieke en slagvaardige aanpak bij (vermoeden van) psychisch en/of werk gerelateerd verzuim.
 • Spreekuurlocaties door heel Nederland. Op maximaal een half uur reistijd van de woonplaats van de werknemer. 
 • Periodieke verzuimrapportages. 
 • Naadloze overdracht van het verzuimdossier bij overgang naar de WIA en begeleiding door ActivaSZ.
 

Interessant voor uw klant en interesse om samen aan de slag te gaan? Onze accountmanager gaat graag met u in gesprek. Maak een afspraak of bel met:

Marco Reekers, m.reekers@vszassuradeuren.nl, 06-20409423

André Hackmann, a.hackmann@vszassuradeuren.nl, 06-11218723

Overig