Wie zijn wij?

VSZ staat voor Verzekeren Sociale Zekerheid. VSZ is als gevolmachtigd agent aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ heeft de bevoegdheid om oplossingen van diverse risicodragers onder eigen label te voeren. VSZ is in 2013 opgericht door mensen met jarenlange ervaring in het privaat uitvoeren en verzekeren van sociale zekerheid. Onze kennis en ervaring stellen wij in dienst van productontwikkeling en uitvoering geven aan sociale zekerheid.

VSZ kenmerkt zich door een transparante en benaderbare aanpak waarbij rendement en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

De oplossingen die VSZ ontwikkelt hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze brengen zowel het risicobeheersen (schadelast- en reïntegratiedienstverlening) als het risicodragen (verzekeren) onder. In de overtuiging van VSZ zijn deze twee activiteiten bepalend voor een continue beheersing van de schadelast en kan het een niet effectief zijn zonder het ander.

Waarom VSZ

Leidend in het bieden van innovatieve en transparante verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid!

Onze kennis en ervaring stellen wij in dienst van een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan u als assurantieadviseur, het geven van uitvoering aan sociale zekerheid en aan gezamenlijke product- en dienstontwikkeling.

Waar gaat het ons om en waar staan we voor?:

“VSZ biedt de werkgever de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen de sociale zekerheid binnen zijn onderneming effectief te organiseren”.

NVGA - NVIA - RIA

VSZ is aangesloten bij de  Nederlandse Vereniging voor Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).  De NVGA Geeft hoge prioriteit aan de kwaliteitsverbetering van gevolmachtigde assurantiebedrijven. De kwaliteitsnormering is van toepassing op de onderdelen; organisatorische- en juridische aspecten, acceptatie, schadebehandeling, schadelastbeheersing, toetsing en klachtenprocedure. 

Tevens is VSZ aangesloten bij de NVIA (Nederlandse Vereniging Inkomensadviseurs). Het is de ambitie van de NVIA om de belangen van klanten en inkomensadviseurs op objectieve wijze te laten horen in dit complexe speelveld.  Vanuit haar brugfunctie wil de NVIA mede vorm geven aan het toekomstig fundament van sociale zekerheid in relatie tot ‘marktwerking’ in die sociale zekerheid.

 


Direct contact met VSZ