Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA

Eigenrisicodragen WGA verzekeren (deels verzekerd)

Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing beter af bent dan via publieke verzekering bij UWV. Maar dan is het wel zaak om ook echt zélf de regie te nemen. De uitvoering en het volledige risico bij een verzekeraar onderbrengen is geen optimale oplossing, want om bij re-integratie betaald werk te realiseren is uiteindelijk altijd een werkgever nodig. Het is juist essentieel dat u direct bij de re-integratie betrokken blijft – óók in financieel opzicht. Want alleen dan kunt u de zaken zo inrichten dat iedereen de juiste prikkels krijgt.
 

Verzeker alleen wat u zelf niet kunt dragen!

VSZ biedt u één verzekeringsoplossing voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Hiermee neemt u zelf de regie en bent u verzekerd van optimale beheersing van uw uitkeringslasten. U en uw werknemers profiteren van de best mogelijke ziektebegeleiding en re-integratie door de bewezen effectieve uitvoerder Acture. Voor het verzekeringsvraagstuk heeft u de unieke mogelijkheid om een oplossing naar draagkracht in te richten. Oftewel:
  • verzekerd van optimale beheersing van uw uitkeringslasten
  • de juiste prikkels voor alle partijen
  • de best mogelijke cashflowpositie
  • behoud van eigen invloed en betrokkenheid

Snel kennismaken: deze verzekering in twee minuten

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting met de tien punten die bij dit product het meest van belang zijn. Behoefte aan meer informatie? Download onze productbrochure (pdf) of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
 
Deze verzekeringsoplossing is ontwikkeld voor werkgevers met 25 medewerkers of meer (loonsom € 750.000 of hoger).
Als werkgever wordt of blijft u eigenrisicodrager voor zowel de WGA als de Ziektewet.
In beide gevallen machtigt u Acture om namens de werkgever op te treden bij ziektebegeleiding, re-integratie en betaling en administratie van alle uitkeringen.
Bij vast personeel profiteert u al tijdens de eerste twee ziektejaren van actieve monitoring en advisering.
Bij een loonsom vanaf € 5 miljoen bepaalt u zelf of voor het eigenrisicodragen Ziektewet een verzekering nodig of wenselijk is.
U kiest voor een eigen risico van 25%, 50% of 75%, afhankelijk van de risicoanalyse en uw eigen draagkracht.
Behalve voor het arbeidsongeschiktheidsrisico betaalt u ook een premie voor de bij eigenrisicodragen WGA verplichte garantstelling voor het faillissementsrisico.
Voor de verzekering(en) ontvangt u elk jaar een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf, door middel van automatische incasso of een overschrijving, voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening op de basis van de daadwerkelijk gerealiseerde loonsom plaats.
De verzekeringspremie hangt onder andere af van de sector waarin u actief bent, uw verzuimpercentage en verzuimbeleid, de WGA-instroom vanuit uw organisatie en diverse kenmerken van uw personeelsbestand. Uw assurantieadviseur helpt u graag aan een op uw situatie toegesneden inventarisatie, analyse en/of advies.

Interesse?             Meer over dit product (pdf)                Contact met VSZ

Belangrijk: goed geïnformeerd beslissen

Lees voor u een verzekering afsluit altijd goed de polisvoorwaarden door. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over de verzekering, of een advies over de beste keuze in uw situatie? Dan helpt uw assurantieadviseur u graag verder.
Van Heuven Goedhartlaan 935,1181 LD Amstelveen | Postbus 704, 1180 AS Amstelveen | 020-2602420  | info@vszassuradeuren.nl | www.vszassuradeuren.nl | disclaimer | ING Bank NL07 INGB 0006 5687 34 | K.v.K. 33255967 | AFM vergunningnummer 12042328

Direct contact met VSZ